Gratis levering vanaf €100 en 30 dagen gratis retourneren
Zweeds design & kwaliteit
Gemiddelde beoordeling van 4.6 en meer dan 630.000 reviews
Zoek op categorie, product, activiteit...
icon-search
icon-my-pages
icon-icon-cart
icon-hamburger

Privacybeleid

Over persoonlijke gegevens
Voor ons bij RevolutionRace is het van groot belang dat er op een veilige manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. We volgen alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens. Dit beleid helpt u onder andere te begrijpen wat voor soort informatie we verzamelen, hoe deze wordt gebruikt en welke rechten u heeft. U kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice als u vragen of opmerkingen heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan. Neem contact met ons op via gdpr@revolutionrace.se, en we nemen contact met u op over uw verzoek. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Uw rechten".

Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?
RevolutionRace AB, 556938-2913, Nils Jakobsonsgatan 5D, 504 30 Borås, Zweden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u contact wilt opnemen met RevolutionRace, vindt u hier contactgegevens.
__________________________________________________________________________________

Een overzicht van het privacy beleid
Ongeacht of u onze website bezoekt om te winkelen, naar onze selectie te kijken of geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief, behandelen wij uw gegevens op vrijwel dezelfde manier. Dit privacy beleid is dus van toepassing op alle persoonsgegevens binnen Europa - ongeacht of u contact met ons opneemt via onze website, per telefoon of via onze sociale netwerken.

Onderstaande is een samenvatting van wat er in dit privacy beleid staat:
• Wat zijn persoonsgegevens?
• Welke persoonsgegevens verwerken we?
• Met wie kunnen we uw informatie delen?
• Uw rechten
• Hoe beschermt RevolutionRace mijn persoonlijke gegevens?
• Wijzigingen in het privacy beleid
• Contact
__________________________________________________________________________________

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Ongeacht op welke manier u met ons in contact komt (via onze website, telefoon of andere kanalen), ontvangen wij informatie over u, zogenaamde persoonsgegevens. Veel van de persoonsgegevens die wij verwerken, worden door u gegenereerd wanneer u met ons in contact komt of onze diensten gebruikt.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om natuurlijke personen te identificeren. Dit kan door middel van directe persoonlijke gegevens of in combinatie met andere informatie. Dit betekent dat alle informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren, moet worden beschouwd als niet-persoonlijke informatie, ook wel anonieme informatie genoemd. Wanneer dergelijke anonieme gegevens worden gecombineerd met uw persoonlijke gegevens, worden de gegevens als persoonlijke informatie beschouwd.

In principe is het volgende van toepassing: U kunt weigeren om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken wanneer wij u daarom vragen. U bepaalt welke informatie u ons wilt geven, maar het kan de levering van de door ons geleverde diensten bemoeilijken of beperken. We kunnen uw goederen bijvoorbeeld niet leveren zonder een afleveradres.

We verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid.
__________________________________________________________________________________

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Om uw bestellingen, aankopen en recensies te kunnen afhandelen, moeten we deze informatie over u verwerken;
• Naam
• Adres, telefoonnummer en e-mail
• Betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
• Informatie over uw bestelling (bijv. Bestelnummer, product, afleveradres, factuur en inhoud van uw recensies)

Dit doen wij met de wettelijke basis van nakoming van de koopovereenkomst; zonder deze gegevens kunnen wij onze overeenkomst met u niet nakomen. Wij bewaren de gegevens 36 maanden vanaf het moment dat levering en betaling heeft plaatsgevonden om u te kunnen helpen bij eventuele klachten en garantiekwesties.

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die op ons van toepassing is, moeten we deze informatie over u verwerken;
• Naam
• Adres
• Betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
• Informatie over uw bestelling (bijv. Bestelnummer, product en afleveradres)

Dit doen we met de wettelijke basis van wettelijke verplichting, wat inhoudt dat we de gegevens moeten behandelen om te voldoen aan de wetten waaraan we zijn onderworpen. Een voorbeeld is de Boekhoudwet en daarom bewaren we deze informatie met beperkte toegang gedurende 7 jaar + het huidige jaar. Deze informatie zal gedurende die gehele periode niet beschikbaar zijn voor onder meer de klantenservice.

Om u klantenservice te kunnen bieden, moeten we deze informatie over u verwerken;
• Naam
• Telefoonnummer en / of e-mail
• Burgerservicenummer (voor bepaalde betalingsopties)
• Betalingsinformatie en betalingsgeschiedenis
• Informatie over uw bestelling (bijv. Bestelnummer, product, afleveradres en factuur)
• Informatie die u verstrekt in uw communicatie met ons

We doen dit op basis van de wettelijke basis dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons en uw gerechtvaardigde belang om vragen van u te kunnen beantwoorden. Wij bewaren de gegevens 36 maanden om klantenservicekwesties te kunnen oplossen maar ook om eventuele klachtenzaken te kunnen afhandelen.

Om onszelf aan u te promoten door onze producten en aanbiedingen op onze site en via partners weer te geven, verwerken wij deze informatie over u:
• Gegevens verzameld op de website en uit cookies, zoals op welke producten u hebt geklikt en welke pagina's u hebt bezocht, lees meer in ons cookiebeleid.
• Ordernummer
• E-mail
• Telefoonnummer
• Metadata die u heeft verstrekt, zoals geslacht en interesses

We doen dit op basis van de wettelijke basis dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons legitieme belang om onze producten op de markt te brengen tot 36 maanden na uw laatste activiteit op onze site. Hiervoor maken wij voornamelijk gebruik van de advertentieservices en partners die u hieronder vindt. Als u meer wilt lezen over het verzamelen, delen, gebruiken, en in sommige gevallen verwijderen van gegevens die via deze kanalen worden verwerkt, kunt u op onderstaande links klikken:

Apptus Technologies AB: https://www.apptus.com/integrity-policy/
Apptus wordt gebruikt om u de best mogelijke en relevante ervaring op onze website te bieden, bijvoorbeeld door middel van verfijnde zoekmogelijkheden en gepersonaliseerde productaanbevelingen.

Google en YouTube: https://policies.google.com/privacy/partners
Onze website maakt gebruik van remarketing met Google Adwords via de provider Google Inc. Hierdoor kunnen persoonlijke advertenties aan u worden getoond op andere websites en via Google Search op basis van uw eerdere gedrag op onze website. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe er met cookies wordt omgegaan. U kunt zich afmelden voor deze gepersonaliseerde advertentievoorkeuren op: https://adssettings.google.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

Instagram: https://help.instagram.com/1415228085373580

Snapchat: https://support.snapchat.com/en-GB/article/advertising-preferences

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=nl

Hoe wij met cookies omgaan, leest u ook in ons cookiebeleid.


Om nieuwsbrieven en verschillende aanbiedingen via sms, e-mail of andere direct marketing kanalen te verzenden, klantenonderzoeken te organiseren, feedback te ontvangen en vragen te beantwoorden op ons klantenforum, moeten we deze informatie over u verwerken;
• Naam
• Adres, telefoonnummer en e-mail
• Gegevens verzameld uit cookies, zoals op welke producten u hebt geklikt en pagina's die u hebt bezocht, lees meer in ons cookiebeleid
• Informatie die u zelf verstrekt (bijv. Geslacht, voorkeuren en dergelijke).

We doen dit alleen als we uw toestemming hebben ontvangen voor het indienen van deze informatie en als uw informatie hierbij overeenkomt met andere informatie, zoals telefoonnummer, in onze klantenregister.
We doen dit op basis van de wettelijke basis dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan ons legitieme belang om onze producten op de markt te brengen tot 36 maanden na uw laatste activiteit. U kan uw toestemming als geregistreerde klant bij ons op elk moment intrekken of aanpassen. Neem contact op met de klantenservice om uw toestemming met betrekking tot direct marketing in te trekken of aan te passen.
__________________________________________________________________________________

Met wie kunnen we uw gegevens delen?
Soms delen we informatie, inclusief persoonlijke informatie, met bepaalde ontvangers om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren. In sommige gevallen, wanneer externe leveranciers en partners gegevens namens ons verwerken of anderszins wettelijk verplicht is, sluiten we gegevensbeschermingsovereenkomsten om ervoor te zorgen dat deze partijen uw persoonsgegevens ook verwerken in overeenstemming met de wettelijke vereisten. We verkopen uw gegevens nooit aan iemand zonder uw toestemming.

RevolutionRace verstrekt alleen informatie aan derden als dit is toegestaan onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming of als het is beschermd door een geschikt overdrachtsmechanisme.

Dienstverleners
Om de doeleinden van onze verwerking van uw persoonsgegevens te realiseren, delen we uw persoonsgegevens met bedrijven die ons diensten verlenen, bijv. om de verzending en levering van uw goederen af te handelen of om bepaalde systemen te leveren. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze specifieke instructies en mogen uw gegevens niet voor iets anders gebruiken.

Betalingsdienstaanbieders
Om betalingen via de website te beheren, maken we gebruik van verschillende betalingsdienstaanbieders. De betalingsdienstaanbieder is verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens voor diens eigen verwerking van uw persoonlijke gegevens, en heeft aparte voorwaarden die op hen van toepassing zijn. U ontvangt informatie over hun voorwaarden en omgang met persoonlijke gegevens wanneer u kiest welke betaalmethode u op de website wilt gebruiken.

Partners
Om ervoor te zorgen dat we onze partners kunnen compenseren voor verkeer naar ons dat via hun kanalen is gegenereerd, delen we informatie met onze partners, zoals bestelnummers en aankoopprijs. De informatie wordt alleen voor dat doel gedeeld en wordt niet verkocht of verder gedeeld.

Andere ontvangers
We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere ontvangers, bijv. autoriteiten, indien vereist door de wet. Als ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan onze adviseurs, potentiële kopers en hun adviseurs en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Overdrachten buiten de EU
We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere ontvangers buiten de EU. In het geval van deze mogelijke overdrachten is er altijd een passend overdrachtsmechanisme en worden er veiligheidsmaatregelen getroffen.
__________________________________________________________________________________

Uw rechten
Volgens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, door middel van een zogenaamd registeruittreksel. Als u een volledig uittreksel uit het register wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Recht op rectificatie
We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is, en u hebt dan ook het recht om eventuele onjuiste informatie over u te laten corrigeren. Als de informatie die u ons heeft verstrekt verandert, bijv. als u uw e-mailadres, naam of betalingsgegevens wijzigen, of als u uw account wilt annuleren, neem dan contact op met onze klantenservice.

Recht op intrekken van toestemming en recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om u te verzetten tegen bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld voor doeleinden die betrekking hebben op direct marketing en nieuwsbriefdistributie.

Recht om te worden vergeten
In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of blokkeren. Dit geldt echter niet als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of anderszins te behandelen, of als de gegevens nodig zijn om een overeenkomst met u na te komen.

Om transparant te zijn over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken (naast dit beleid), hebben we ervoor gekozen informatie te verstrekken over het verzamelen van dergelijke gegevens.

We vermelden welke gegevens we verwerken, de wettelijke basis voor de verwerking en hoe lang deze gegevens naar schatting worden verwerkt. Bovendien wordt er altijd actuele informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze website gepubliceerd.
__________________________________________________________________________________

Hoe beschermt RevolutionRace mijn persoonlijke gegevens?
Bij ons zijn uw persoonlijke gegevens veilig. We beschermen de gegevens door middel van zowel organisatorische als technische beveiligingsmaatregelen, die persoonlijke gegevens beschermen tegen vernietiging, toegang en verlies, evenals de verspreiding van uw gegevens aan onbevoegde personen.
__________________________________________________________________________________

Wijzigingen in het privacy beleid
Aangezien wij bij RevolutionRace continu onze website en de gebruikerservaring bij ons ontwikkelen, kan dit privacy beleid onderhevig zijn aan noodzakelijke wijzigingen. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze website.
__________________________________________________________________________________

Neem contact op
Als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice of via ons contactformulier. Voor vragen over de AVG kunt u ook contact met ons opnemen via gdpr@revolutionrace.se. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons heeft gekregen of hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
__________________________________________________________________________________

Cookies
Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

×